Colofon en Organisatie

Stichting SPOONK

Sint Anthonystraat 6

8911DV Leeuwarden

 

RISN: 851641088

 

Email: info@spoonk.com

Phone: +31 (0)614899996

 

IBAN: NL49INGB0006841809
K.v.K: 55288901

Openingstijden SPOONK tijdens projecten (tenzij anders aangegeven):
wo t/m za: 13.00-17.00 uur 

Dagelijkse leiding, directie
Caro Kroon: artistiek/zakelijk leider

Bestuur:
Mieke Bouwens: voorzitter
Jamshid Hosseini: secretaris
Hans van Houten: penningmeester

PR: Papi Borrito

Organisatie structuur:

De organisatie van Stichting SPOONK is ingericht volgens het bestuur – directiemodel.
De taken en bevoegdheden van bestuur en directie, en de relatie daartussen, zijn ook te vinden in de statuten, zijn ook te vinden in de
statuten en het bestuur-directie reglement. Dit reglement is opgesteld aan de hand van de Statuten van stichting SPOONK, met in acht neming van de Principes en Best Practice punten van het bestuur+directie model volgens de Governance Code Culture. Naast deze code onderschrijft SPOONK
ook de Fair Practice Code en de Code Diversiteit en Inclusie.

 

Beloningsbeleid:
De bestuursleden krijgen voor de beleidsbepalende werkzaamheden geen beloning. 

Vergoeding
bepaalde onkosten, zoals reiskostenvergoeding is eventueel in bepaalde gevallen mogelijk.
Het bestuur zorgt ervoor dat bij opheffing het vermogen dat overblijft besteed wordt aan een ANBI met een soortgelijk doel. 
Op dit moment is er een vaste betrekking voor de artistiek leider met ca. minimum loon.Specifieke werkzaamheden, uitbesteed werk door derden wordt per factuur betaald. Vaak zzp basis.
Vrijwilligers en stagiaires:
Veel projecten van SPOONK komen tot stand met behulp van vrijwilligers en stagiaires. Deze zijn onontbeerlijk voor het realiseren van ons programma. Vrijwilligersvergoedingen worden nagestreefd.

Statutaire Doelstelling.
De stichting heeft ten doel:
Het tonen, stimuleren en initiëren van vernieuwende experimentele beeldende kunst en theater op nationaal en internationaal niveau en dit kenbaar te maken aan een breed publiek. Zij wil hierbij signalerend zijn en een pioniersfunctie vervullen.
De stichting beoogt dat doel te bereiken door.
1.Het organiseren, programmeren van tentoonstellingen, presentaties, projecten in haar eigenruimte, op locatie en in openbare ruimte. Met aandacht voor kennisoverdracht zoals gastlessen, lezingen, symposia, workshops en andere publieke activiteiten.
2. Het aanbieden van een interdisciplinair podium voor jonge- en meer gevestigdekunstenaars/theatermakers en de mogelijkheden te scheppen hun bekwaamheden en talenten verder te ontwikkelen en te etaleren.
3.Hiervoor de noodzakelijke samenwerkingen aan te gaan op organisatorisch, artistiek inhoudelijk gebied.

SPOONK is bezig de status culturele ANBI te verkrijgen. Donaties zijn nu nog nietaftrekbaar van de belastingen. Zodra we de ANBI-status verkrijgen mogen particulieren in hun aangifte bij inkomstenbelasting 1,25 x het bedrag van de gift aftrekken.
Ondernemingen die onder vennootschapsbelasting vallen mogen dit dan 1,5 x aftrekken.

Uw donaties zijn welkom! Onze IBAN is: NL49INGB0006841809
zie ook elders op dit deel van de website.

 

Adres & Contact

Spoonk Art Gallery
Kleine Hoogstraat 17
8911HD, Leeuwarden

tel: +31614899996
mail: info@spoonk.com

Openingstijden:
wo t/m za: 13.00-17.00 uur

© A website by Papi Borrito | 2024