Privacyverklaring

Stichting SPOONK, hierna te noemen SPOONK, verwerkt persoonsgegevens. Door de aard van onze activiteiten beschikken wij over bepaalde gegevens van je. In deze verklaring leggen wij uit welke gegevens wij verwerken, wanneer en waarom we dit doen.

Wij hechten veel waarde aan het beschermen van jouw persoonlijke gegevens en gaan hier erg zorgvuldig mee om. Elke verwerking van gegevens die wij doen, voldoen aan de huidige wet en regelgeving op het gebied van privacy (AVG).

Toepasselijkheid
Deze privacy verklaring is van toepassing op de verwerking van gegevens van SPOONK.

Verwerking
Er zijn twee situaties waarin wij jouw gegevens ontvangen, gebruiken en verwerken.

1. Je bent kunstenaar en hebt bij ons een presentatie, in de breedste zin van het woord, in
het gebouw aan de Kleine Hoogstraat 17, 8911HD Leeuwarden of in de openbare ruimte

2. Je bent bezoeker en/of geïnteresseerde en je komt bij ons kijken naar of deelnemen aan
een presentatie, in de breedste zin van het woord, in het gebouw aan de Kleine Hoogstraat 17 of in de openbare ruimte.

Welke gegevens verzamelen we en waarom?
In het algemeen verzamelen wij alleen gegevens die noodzakelijk zijn om onze activiteiten te doen.

Kunstenaar
Wanneer je als kunstenaar een presentatie bij ons hebt, verwerken wij een aantal gegevens van je namelijk:

• (bedrijfs)naam

• Adres

• Woonplaats

• Telefoonnummer

• Emailadres

• IBAN

Wij verwerken deze gegevens omdat deze voor ons noodzakelijk zijn om te voldoen aan de wettelijke eisen voor een goede bedrijfsvoering. Daarnaast hebben wij je emailadres en telefoonnummer nodig om in de voorbereiding, tijdens en na de presentatie met jou in contact te zijn.

Naast bovenstaande gegevens verwerken wij ook nog de volgende gegevens:

• Geboortedatum

• Geboorteplaats

• Foto en videomateriaal

Deze gegevens verwerken wij ter ondersteuning van het presentatiemateriaal en om bekendheid te geven via social media, flyers en de pers aan jouw presentatie. Het foto en videomateriaal gebruiken wij daarnaast ook voor ons archief.

Bezoeker/ geïnteresseerde
Als bezoeker of geïnteresseerde krijg je een uitnodiging voor een presentatie, bezoek je een presentatie of krijg je onze nieuwsbrief. Het kan ook zijn dat je, op een presentatie besluit om een werk te kopen. Voor al deze zaken hebben wij de volgende gegevens van je nodig:

Uitnodiging 

• Naam

• Adres 

• Woonplaats

• Email adres

Zonder deze gegevens kunnen wij je niet bereiken en uitnodigen voor een presentatie. We hebben deze gegevens alleen wanneer je deze aan ons hebt gegeven en ons toestemming hebt gegeven deze gegevens te verwerken.

Nieuwsbrief

• Emailadres

Wij versturen de nieuwsbrief via de mail en hebben hiervoor jouw emailadres nodig. Deze verwerking doen we alleen wanneer je hier toestemming voor hebt gegevens.

Aankopen
Wanneer je een presentatie bezoekt, kan het voorkomen dat je besluit een werk te kopen. Wanneer je tot de aankoop van een werk overgaat verwerken wij de volgende gegevens van je:

• Naam

• Adres

• Woonplaats

• IBAN

Wij verwerken deze gegevens omdat wij wettelijk verplicht zijn een administratie te voeren.

Bezoek presentatie
Tijdens een presentatie verwerken wij, in principe, geen persoonsgegevens. Tenzij je voor de eerste keer bij ons komt en je besluit dat je, in het vervolg, uitnodigingen of de nieuwsbrief wilt ontvangen, of overgaat tot de aankoop van een van de gepresenteerde werken. In dat geval verwerken we de gegevens zoals hierboven beschreven.
Tijdens een bezoek aan een presentatie maken wij foto’s en video’s welke wij plaatsen op onze website of social media.

Foto’s en video’s
SPOONK maakt foto’s en video’s tijdens een presentatie. Deze plaatsen we op onze website en op social media. Dit doen we voor ons archief en daarnaast laten we daarmee zien wat wij als platform doen. Dit is een onderdeel van onze bedrijfsvoering.

Jouw rechten
Je kunt altijd inzicht krijgen in de gegevens die wij van je hebben. Ook kun je je gegevens laten aanpassen of laten verwijderen. Dit kan door een mail te sturen naar: info@spoonk.comLet op! Soms kunnen wij geen gegevens verwijderen terwijl je dit wel graag zou willen. Dit komt dan omdat wij deze gegevens van de wet moeten bewaren voor een aantal jaar. Als dit gebeurt, zullen we je natuurlijk uitleggen waarom wij jouw gegevens op dat moment niet kunnen of mogen verwijderen. 

Hoe beveiligen we jouw gegevens?
Beveiliging
SPOONK neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw gegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, vernietiging (al dan niet opzettelijk), verspreiding of een andere vorm van onrechtmatige verwerking van je gegevens. Jouw gegevens zijn alleen inzichtelijk en toegankelijk  voor de directie van SPOONK die deze nodig hebben voor het uitvoeren van de activiteit.

Bewaren
Wij bewaren jouw gegevens voor de doeleinden zoals eerder in dit document geschreven. Dit doen wij niet langer dan nodig is. 

Derden of verwerkers
Het kan zijn dat we jouw gegevens delen met een ander bedrijf. Bijvoorbeeld voor het doen van aangifte bij de belasting, of bij het versturen van de nieuwsbrief via Mailchimp. Dit zijn verwerkers. Wij geven aan de verwerker alleen de noodzakelijke gegevens en deze verwerkers worden verplicht om jouw persoonsgegevens te beschermen. Wij sluiten met alle verwerkers een overeenkomst waarin bovenstaande zaken zijn opgenomen.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle informatie op onze website (Teksten, logo’s, illustraties en foto’s) zijn ons eigendom of zijn met toestemming opgenomen. Het is niet toegestaan om, zonder onze toestemming, deze informatie te kopiëren, door te sturen of tegen vergoeding beschikbaar te stellen.

Meldplicht datalekken
Wanneer wij een datalek hebben zijn wij verplicht dit binnen 72 uur te melden bij de autoriteit persoonsgegevens. Heb jij nu een mogelijk datalek bij ons ontdekt? Meldt dit dan zo snel mogelijk via info@spoonk.com vermeldt in je mail de gegevens waarmee wij met jouw in contact kunnen komen en beschrijf kort het (mogelijke) datalek.

Vragen
Heb je vragen of opmerkingen over deze verklaring dan horen wij dit graag. Je mag dan een mail sturen naar info@spoonk.com

Wijziging van de privacyverklaring
SPOONK houdt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze verklaring.

Adres & Contact

Spoonk Art Gallery
Kleine Hoogstraat 17
8911HD, Leeuwarden

tel: +31614899996
mail: info@spoonk.com

Openingstijden:
wo t/m za: 13.00-17.00 uur

© A website by Papi Borrito | 2024